ఐటీడీఏ ను ముట్టడించిన గిరిజనులు

విశాఖ జిల్లా పాడేరులో గిరిజన సంఘం ఆద్వర్యంలో నిర్వహించిన ఛలో ఐటిడిఎ కార్యక్రమం విజయవంతం గా కొనసాగింది. ఐటిడిఎ ను గిరిజనులు ముట్టడించారు. ఇటీవలే గిరిజనుల పట్ల

Read more